Ved

ved

Her samarbeider vi med ein lokalmann som leverer ved av ypperste kvalitet.

Om det er ynskje om det, kan vi frakte veden fram til hytta.